Agenda

Agenda for årsmøtet 26.2.2020

Årsmelding Stange Båtforening 2019

priser avgifter og gebyrer

Styrets forslag til havneavgifter, kontingenter, gebyrer for 2020

Havnereglement

Styrets forslag til havnereglement

Valgkomiteen Stange Båtforening - forslag til årsmøtet 2020

Regnskap 2019

Regnskap 2019 Godkjent av revisor

2020 Budsjett Stange båtforening versjon 9 februar