Informasjon, underlag til ekstraordinært årsmøte 3. oktober 2018

FORSLAG OM OPPGRADERING OG FLOMSIKRING AV GILLUNDSTRANDA BÅTHAVN

Innkalling ekstraordinært årsmøte oktober 2018