Årsmøte 28. februar 2019

Presentasjon/kjøreplan

Årsmøte 28. februar 2019

Årsmelding Stange båtforening 2018

Årsmøte 28.februar 2019

Regnskap, revidert

Informasjon, underlag til ekstraordinært årsmøte 3. oktober 2018

FORSLAG OM OPPGRADERING OG FLOMSIKRING AV GILLUNDSTRANDA BÅTHAVN

Innkalling ekstraordinært årsmøte oktober 2018