Ekstraordinært årsmøte 10. august 2019

Innkalling, agenda, bakgrunn og forslag til vedtak

Forslag til endrede Vedtekter Stange Båtforening

Ekstraordinært årsmøte 10. august
Styrets forslag til endrede vedtekter. Vedtatt i styret 30. juli 2019

Innkalling ekstraordinært årsmøte oktober 2018

Årsmøte 28. februar 2019

Presentasjon/kjøreplan

Årsmøte 28. februar 2019

Årsmelding Stange båtforening 2018

Årsmøte 28.februar 2019

Regnskap, revidert

Informasjon, underlag til ekstraordinært årsmøte 3. oktober 2018

FORSLAG OM OPPGRADERING OG FLOMSIKRING AV GILLUNDSTRANDA BÅTHAVN