Årsmøte referat regnskapsår 2018

Årsmøte 28. februar 2019

Årsmøte referat regnskapsår 2017

Referat ekstraordinært årsmøte 3 okt 2018

Detaljert vedtak ligger vedlagt bakerst i dette dokumentet.