Beredskapsplan for Stange Båthavn ved høy vannstand og flom i Mjøsa.

Styret i Stange Båtforening vil i tilfelle høy vannstand og flom etableres som et beredskapsteam. Graden av beredskap defineres ut fra vannstand og prognoser for utviklingen fremover.
Hensikten med et slikt beredskapsteam er å berge foreningens verdier i havna, samt legge til rette for at den enkelte medlems verdier kan ivaretas på best mulig måte.

Det presiseres at hver enkelt båteier er ansvarlig for egen båt og selv å treffe de tiltak han/hun til enhver tid vurderer som nødvendige i forhold til å berge egne verdier.

Informasjon om situasjonen og utviklingen vil i størst mulig grad bli gitt via www.stangebaatforening.com
Foreningens medlemmer henstilles å følge med på informasjon og selv være aktive i forhold til å se etter egen båt.

1.       Vannstand stiger til 5.75 meter:

                    i.      Et av medlemmene i styret utpekes til vannstandsansvanlig for å følge med på utvikling av vannstand og prognoser.

                   ii.      Vaktene skal ha ekstra oppmerksomhet i forhold til fortøyning av båter og brygger. Vaktene kontakter et medlem av styret hvis man er i tvil om situasjonen. Se vaktinstruks.

                 iii.      Hver enkelt båteier vurderer ekstraordinær sikring av egne verdier

.

2.        Vannstand stiger til 6.00 meter:

                    i.      Vannstandsansvarlig innkaller styret til beredskapsmøte så raskt som mulig og senest 24 timer etter at vannstand har passert 6.00 meter.

                   ii.      Leder for beredskapsteamet utnevnes.

                 iii.      Styret etableres som beredskapsteam.

                 iv.      Tiltak vurderes av beredskapsteam og ansvarlige for tiltakene utpekes.
Ut fra prognoser og værmelding besluttes det å organisere felles opptagning av båter og eventuelt andre tiltak. Ansvarlige for tiltak utpekes

                  v.      Beredskapsteamet organiserer om nødvendig informasjon til hvert enkelt medlem

 

3.       Vannstand stiger til 6.30 meter:

                     i.            Leder for beredskapsteamet innkaller snarest og senest innen 24 timer til møte i beredskapsteamet.4.       Vannstand utover 6.30 meter:

                     i.            Beredskapsteamet vurderer situasjonen og treffer ut fra dette nødvendige tiltak.