Vaktinstruks

(redigert 08.04.2016)

Instruksen er ment å være en veiledning for vaktmannskaper i Stange Båthavn.
Generelt oppfordres det til at vaktene er årvåkne og oppmerksomme og i tvilsituasjon kontakter et av styrets medlemmer.
Oversikt over styrets sammensetning, samt telefonnummer er oppslått i vaktrommet.

Vaktene skal være tilstede i båthavna fra kl 21:00 til kl 05:00 påfølgende morgen.

 1. Det skal alltid være to edrue vakter på minimum 18 år, tilstede i havna. Minst en av vaktene skal til enhver tid være våken.
 2. Vaktene skal alltid ha på seg gul vest merket VAKT. Henger i vaktrommet.
 3. Vaktene skal alltid gi seg til kjenne dersom det ankommer personer til båthavna man ikke kjenner. Er man usikker på om vedkommende har noe i havna å gjøre, så spør.
 4. Vaktene skal sjekke fortøyning av båter og brygger. Ved sterk vind og/eller vannstand over 6:30 meter, skal man gå runder å sjekke brygger og båter minimum hver andre time. Meld fra til båteier eller et styremedlem dersom noe virker unormalt med noen av båtene.
 5. Vaktene skal henvise ikke-medlemmer som ønsker å sjøsette/landsette båt, til slippen på yttersiden av parkeringsplassen.
 6. Vaktene skal vaske vaktrom og toaletter på hver vakt. Fyll etter med toalettpapir og såpe hvis nødvendig.
 7. Søppelkasser skal tømmes og søpla legges i container nord i havna.
 8. Se til at det er ryddig og pent på havneområdet. 
 9. Vaktrommet skal holdes ryddig og i orden. Kopper skal vaskes og det skal luftes ut ved behov.
 10. Vaktene skal utføre øvrige gjøremål i henhold til punkter i vaktprotokollen.
 11. Det er ikke tillatt å røyke i vaktrommet.

God vakt!