Brannistruks for Stanga båthavn

Stange Båtforening

Brannvernleder:         Plassansvarlig/Nestleder, Brede Westby

Vara 1:                         Leder, Terje E. Dahl

Vara 2:                         Sekretær, Terje T. Dahl

Vara 3:                         Kasserer, Roger Hagen

Vara 4:                         Styremedlem, Rune Hagen

 

1.    Brann må straks varsles over telefon nr.: 110

2.    Få ut alle fra båter som er truet av brannen. Alle går til møteplass som er: Parkeringsplass

3.    Forsøk å slokke

4.    Forsøk å få vekk båter som er truet av brannen

5.    Møt og informer brannvesenet når de kommer


Det er viktig å opptre rolig og hindre tilløp til panikk. Alle plikter å gjøre seg kjent med branninstruks og hvor brannslukningsutstyr og utstyr for å løsne fortøyninger, befinner seg.