2. jul, 2019

HIAS har sendt ut informasjon om arbeider med sjøledning i Mjøsa i sommer. 
Vær oppmerksom på følgende:

 • Området rundt HIAS/ Nordsveodden: Sjøledning blir ankret opp i dette området. Anleggsområdet er merket opp med bøyer og lysdioder.
 • Hamar Vannverk - HIAS, trase på 6,5 km:  Legging av sjøledning Ø630. Lengden  deles opp i 5-6 traseer for ikke å sperre av for stort område i Mjøsa. Ledningen skal ikke ligge og flyte uten oppsyn av ØPD/entreprenør. Denne jobben blir utført etter sommerferien. 
 • Hias mot Bergevika (Helgøya): heving/fjerning av 2500m x Ø75mm prøveinntaksledning som ligger i Mjøsa. Dette blir utført uke 29-30-31. 

Detaljer om prosjketet (kart osv) kan du se her: Mjøsa

25. jun, 2019

Arbeidet med steinarbeidene i båthavna har stått stille i det siste. Årsaken er det våte været.

Arbeidene måtte midlertidig stanses fordi plenen var altfor for våt og hadde blitt fulstendig ødelagt av tunge maskiner og utleging granittblokker. Entreprenør måtte derfor reise på en annen jobb så lenge.
Planen videre er at entreprenør fortsetter arbeidet fra mandag 8. juli og målsettingen er å bli ferdig med steinarbeidene i løpet av den uka.

Oppfylling av masser og bearbeiding av plen og grøntarealer vil bli tatt på dugnad av båtforeningens medlemmer, etter at steinarbeidene er ferdige.
Innkalling til dugnader kommer. De som ikke har deltatt på dugnadene hittil vil bli kalt inn først. Deretter er det sannsylig at vi begynner på en ny runde. 

Heldigvis er havna såpass klar at båtene greit kan benyttes. Det mangler bare litt godvær. 
Det ser i hvertfall bra ut mot helgen, så da er det bare å komme seg utpå!

28. mai, 2019
Fra og med i dag, 28.mai 2019 er det klart for sjøsetting av båter for de medlemmer som har fast båtplass.
 • Plassdisponering er nå klar. Du finner din plass ved å se på oppslag inne i vaktbua. Din plass fremgår også av Vaktliste
  Merk at det er nytt system for nummerering av plasser: Bokstav A til D for Pir/brygge,A er fastbrygga mot parkeringsplass, og D er den nordligste.  Partall på høyre side av pir og oddetal på venstre sida av pir.  Unntaket er A-brygga som er nummerert fortløpende (01-16). Her er den nye merkingen ikke på plass, så de som har fåt plass her må telle seg frem fra innerste plass som er A01 til  A16 ytterst ved slippen.

  Dersom noen skulle ha vesentlige grunner til å ønske bytte tildelt plass, ber styret om at dette forsøkes løst ved å bytte innbyrdes med andre medlemmer med samme plassbredde. Når to medlemmer blir enige om å bytte plass MÅ styret få beskjed om dette via e-post umiddelbart. Vaklistene vil ikke bli justert på grunn av ev plassbytte i 2019.
   
 • Midlertidige begrensninger:  
  Landgangene til pirene er montert, men det vil fortsatt pågå anleggsarbeid langs plenen/ muren. Det vil derfor være provisorisk adkomst til landgangene/ pirene. Vis hensyn og forståelse for de som fortsatt skal arbeide langs land.
  Det er ikke helt klart med strømuttak på pirene enda. Dette vil bli koplet til etter hvert som det blir mulig. Vannposter på pir C og D  er heller ikke tilkoplet enda, men det vi ikke ta lang tid før dette er i orden. Det er  vann i kranene på land. 

 • Bryggefendere og annet utstyr: 
  Når vi nå har investert i helt nytt bryggeanlegg, er det i alles interesse at det skal se pent og ryddig ut i havna. Vi vet at mange ønsker å montere bryggefendere og annet utstyr på båtplassene sine. For at vi skal holde et estetisk pent nivå har styret derfor bestemt at det kun er tillatt å montere bryggefendere i fargene grå eller svart. Festemateriell/strips skal være i samme farge som bryggefender. Annet polstringutstyr, treverk, matter, tepper, kunstgress, etc, skal ikke monteres på bryggene.
  Stange Båtforening har fremforhandlet en godt rabattert pris på bryggefendere av meget god kvalitet (Art.nr 1022800) hos Hamar Båtsenter, Furnes. Oppgi at du er medlem i Stange Båtforening ved handel. 

 • Utleie av plass:
  Dersom noen vet at de ikke kommer til å benytte plassen sin i årets sesong så vil styret gjerne ha beskjed om det så snart som mulig. Slik at plassene kan leies ut. Dette skulle helst vært gjort FØR havneavgift ble innbetalt. Dersom noen ønsker å leie ut etter at havnavgift er betalt, så vil havneavgift først bli refundert senere på året.

 • Fjerning av hengere og båter fra parkeringsplass:
  Vi ber om at alle hengere, båter og opplagsutstyr fjernes fra parkeringsplassen/fyllinga innen 15. juni. Det som ikke er fjernet vil bli bortkjørt. Kan hentes ut mot transportkostnaden på eiers regning. 
Lykke til med båtsesongen!

PS: Ole Flensborg har tatt noen fine bilder av den (nesten) ferdige nye havna. De er lastet opp her: Oppgradering 2019 sammen med andre bilder fra vårens arbeid i havna. Flere bilder blir lagt ut etter hvert
14. mai, 2019

Vaktliste:
Som nevnt på årsmøtet i februar blir det også i år nødvendig å ha vakter på natterstid i båthavna. I hvert fall inntil vi har fått på plass kameraovervåkning. 
Vi starter med vakter 1. juni. Vaktliste finner du her: Vaktliste

Vær rask til å sjekke når du skal ha vakt, slik at du eventuelt kan bytte eller skaffe vikar.

Framdrift for oppgradering av havna går etter planen.
Leverandøren av brygger har bekreftet at de vil starte montering av flytebryggene i havna mandag 20. mai.
De vil gjøre seg ferdig i løpet av uka. 
Det betyr at vi kjører dugnad for å montere utriggere lørdag 25.mai, og eventuelt søndag 26. mai dersom vi ikke blir ferdig på lørdag. Vi vil trenge ca 30 medlemmer denne helgen. SMS vil bli sendt ut de vi innkaller, for å få oversikt over hvor mange, og hvem som stiller. 
Per i dag er vi litt usikre på hva slags verktøy som trengs. Kommer tilbake med detaljer om dette når dugnaden nærmer seg.

Vi har et godt håp om at det skal være mulig å sjøsette båter når alle brygger og utriggere er montert. Men det vil sansynligvis ikke være strøm og vann på bryggene før litt senere. 
Arbeidene med å legge stein langs plenen vil pågå parallelt og det vil være noe provisorisk adkomt til pirene/ flytebryggene. Vis hensyn til anleggsarbeiderne og pass opp for maskiner i arbeid!

Områdene ytterst på parkeringsplass/ fyllinga skal fortsatt holdes fri for båter og hengere slik at leverandøren av brygger har plass til lagring og montering fra 20.mai.


3. mai, 2019

Oppgraderingen går etter planen. Gravearbeidene i bunnen av havna er ferdig. Entreprenøren sto på dag og natt fra fredag 26. april til tirsdag 30. april.  Det var "just in time" med tanke på økende vannstand. 
Moloen har blitt ca 80 cm høyere. Og den ytterste delen har allerede blitt sådd av en ivrig dugnadsgjeng.
2. mai var det nok en dugnad for å ta opp belegningsstein og kantstein. Se bilde til venstre)
Nå er det klart for forskaling og støping av fundamenter for landganger og øvrige arbeider på land.
Flytebryggene planlegges montert i uke 21, dersom vannstanden er normal.

 SMS'ser med innkaling til flere dugnader blir sendt ut på relativt kort varsel, så vær forberedt!

Her kan du se bilder fra arbeidet så langt: 
Oppgradering 2019