4. okt, 2018

Styrets forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn ble vedtatt med 55 mot 0 stemmer på det ekstraordinære årsmøtet onsdag kveld.

Dette betyr et stort løft for foreningen og en stor forbedring av forholdene i havna. 
Det betyr også at det blir en del dugnadsarbeid både i høst og til våren. Første mulighet er 20-21. oktober, med demontering av eksisterende flytebrygger.  Med så overveldende flertall forventer vi stor deltakelse i dugnadsarbeidet.
Vi kommer tilbake med innkallinger etter hvert.

Vedtaket innebærer også endring i innskuddssatser og årlige avgifter for medlemmene.
Referat og detaljer i vedtaket finner du her: Møtereferater.

Det er sendt ut akseptformular direkte til alle eksisterende medlemmer med fast båtplass, på epost. 
Her vil eksisterende medlemmer måtte gi en bindende tilbakemelding om båtplass, bredde og innbetaling  av tilleggsinnskudd, innen 15. november. 
Veiledning om valg av plassbredde finnes her: Plassoversikt

 

19. sep, 2018

Stange båtforening innkaller, i henhold til vedtektenes § 8, til ekstraordinært årsmøte onsdag 3. oktober 2018 kl. 19:00 på Tingvold, 2335 Stange.

Saksliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling, registrering av stemmeberettigede medlemmer, valg av møteleder og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Investeringer knyttet til oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn, samt endring av medlemsavgifter, kontingenter og innskudd for medlemmene.

Informasjon om sak 2  finnes i informasjonsskriv sendt på epost til medlemmene 19. 9 2018:
 «Forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn» finnes her: Møteunderlag
Dette skrivet er også tilgjengelig på Stange båtforenings hjemmeside og noen eksemplarer legges ut i vaktbua.

Velkommen!

Stange, 19.september 2018
Styret i Stange båtforening

4. sep, 2018


Styret ber om at alle båter tas på land innen 1. oktober.
Det bes også om at området ytterst på parkeringsplassen øst og vest for slippen og utover moloen IKKE benyttes til opplag i år.
Området vil bli merket/avsperret i løpet av inneværende uke. 

Årsaken er at det planlegges aktiviteter i båthavna som krever plass til kranbil og lagring av utstyr. 
Det vil komme mer informasjon om dette i løpet av september. 

Dersom noen har gode grunner for å ha båten i vannet etter 1. oktober, ber vi om at det sendes en epost til post@stangebaatforening.com med en begrunnelse. Så skal vi forsøke å finne en løsning. 12. aug, 2018

På bildet er vinnerne av årets Havnedregg: 'Team Bakken 'med Aune og Vidar Bakken.
De fikk både størst og mest ørret. Den største var på drøyt 3,5 kg og en på 2,9.
Det var bare 3 båter som tok fisk, men været var bra og det var en fin dag på Mjøsa.

Kl 18 var det grilfest med kunnskapskonkurranse og premieutdeling.
Teltet ble fullt til slutt og alle så ut til å ha en koselig kveld. Takk til komiteen som hadde sørget for rikelig og god mat og god arrangerte konkurnaser til lands og til vanns!

6. aug, 2018

Det har blitt noen forfall i arrangementskomiteen til lørdagens grillfest. Så vi trenger litt hjelp.
Hvis noen har lyst til å være med å forberede festen på lørdag så er det veldig fint. 
Må da møte opp litt tidligere enn kl.18. 
Interesserte kan henvende seg til Stein Gunnar Nilsen, 928 50 241 for å avtale nærmere.

Håper du kan være med å lage en vellykket fest!