30. jan, 2019

Årsmøte avholdes på Tingvold torsdag 28. februar 2019, kl.19.00
Agenda i henhold til vedtektene § 4.

Frasigelse av verv sendes  valgkomiteen v/ Idar Jørgensen, på e-post:  idar.jorgensen@sparebanken-hedmark.no  innen 18.februar.

Saker som ønskes behandlet sendes styret på e-post: post@stangebaatforening.com innen 18. februar.

Velkommen!

Styret

21. des, 2018

Etter at årsmøtet ga en overveldende tilslutning til oppgraderingsplanene for båthavna vår, har høsten blitt brukt til å avklare hvilke medlemmer som blir med videre.

Responsen på dette har vært overveldende. 95 eksisterende medlemmer med fast båtplass, har valgt å betale inn tilleggsinnskuddet.  Bare 10 medlemmer har valgt å si «takk for dansen».

Ved overgang til faste bredder på båtplassene har mange av medlemmene valgt å runde av oppover for å sikre nok bredde. Dette medførte en risiko for å måtte redusere antall båtplasser.
Men med litt ommøblering og utvidelser ser det ut til at vi får minst like mange plasser som før.

Salg av båtplasser til medlemmer som har leid båtplass og står på venteliste, har startet, og det ser ut til at interessen for å kjøpe båtplass er stor.

Vi er nå i sluttfasen med å velge leverandør for nye brygger og regner med å bestille nye brygger i starten av januar.

Videre fokus er å få godkjent søknaden til kommunen for de anleggsmessige tiltakene vi planlegger.

Det er også enighet om avtale med grunneier om forlenget leie av grunnen for båthavna fram til 2050. Avtalen forventes signert i starten av januar.

Vi vil komme tilbake med statusoppdatering ved årsmøtet i februar 2019.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et begivenhetsrikt nytt båtår!

15. okt, 2018

Vi minner om dugnaden i båthavna lørdag 20.oktober kl 9.
Hovedgjøremålet er å demontere flytebrygger og utriggere.  
Flytebryggene skal klargjøres for heising på land og utriggere skal bæres på land.
Det er fint om så mange som mulig tar med  19mm og 24mm fastnøkler/skraller, og hammer.
Noen bokser med rustløser (verktøykasse på boks) trengs også 
Arbeidshansker kan være greit å ha når utriggere skal bæres i land.

Hvis mange møter opp så regner vi med at dette kan gå rimelig raskt. 

Bli med å klargjøre havna for nytt "inventar"!4. okt, 2018

Styrets forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn ble vedtatt med 55 mot 0 stemmer på det ekstraordinære årsmøtet onsdag kveld.

Dette betyr et stort løft for foreningen og en stor forbedring av forholdene i havna. 
Det betyr også at det blir en del dugnadsarbeid både i høst og til våren. Første mulighet er 20-21. oktober, med demontering av eksisterende flytebrygger.  Med så overveldende flertall forventer vi stor deltakelse i dugnadsarbeidet.
Vi kommer tilbake med innkallinger etter hvert.

Vedtaket innebærer også endring i innskuddssatser og årlige avgifter for medlemmene.
Referat og detaljer i vedtaket finner du her: Møtereferater.

Det er sendt ut akseptformular direkte til alle eksisterende medlemmer med fast båtplass, på epost. 
Her vil eksisterende medlemmer måtte gi en bindende tilbakemelding om båtplass, bredde og innbetaling  av tilleggsinnskudd, innen 15. november. 
Veiledning om valg av plassbredde finnes her: Plassoversikt

 

19. sep, 2018

Stange båtforening innkaller, i henhold til vedtektenes § 8, til ekstraordinært årsmøte onsdag 3. oktober 2018 kl. 19:00 på Tingvold, 2335 Stange.

Saksliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling, registrering av stemmeberettigede medlemmer, valg av møteleder og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Investeringer knyttet til oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn, samt endring av medlemsavgifter, kontingenter og innskudd for medlemmene.

Informasjon om sak 2  finnes i informasjonsskriv sendt på epost til medlemmene 19. 9 2018:
 «Forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn» finnes her: Møteunderlag
Dette skrivet er også tilgjengelig på Stange båtforenings hjemmeside og noen eksemplarer legges ut i vaktbua.

Velkommen!

Stange, 19.september 2018
Styret i Stange båtforening