23. mai, 2020

Aktuell informasjon vil heretter legges ut i Havneweb

Fra nå av vil hovedinformasjonen fra styret til medlemmer av båtforeningen være Havneweb.
Nyheter og aktuell informasjon vil finnes under "Nytt fra Havna" på "Din Havneweb" 
Eller det vil legges inn som " Info fra styret" på Dashboard i Havneweb.
https://www.havneweb.no/tool/login/