5. apr, 2020

Viktig informasjon om frister m.m.

 Vi minner om at alle medlemmer må oppdatere «Min side» på Havneweb. Siste frist er 15.april!

Spesielt viktig for medlemmer med fast båtplass:

  • Hvis du ønsker å leie ut (ev si opp) båtplassen din i årets sesong må dette angis i Havneweb innen 15.april, dersom du skal unngå havneavgift for 2020-sesongen.
  • Har du ønske om større eller mindre båtplass må du registrere ditt ønske under venteliste i Havneweb innen 15.april.

 

Spesielt viktig for medlemmer som ikke har fast båtplass:

  • Dersom du ønsker å leie båtplass eller å kjøpe fast båtplass må du sette deg på venteliste i Havneweb innen 15.april.  Selv om du har stått på venteliste fra tidligere, må du registrerer deg på venteliste i Havneweb. Ansiennitet blir ivaretatt av at innmeldingsdato er maskinelt overført fra tidligere medlemsregister til registrert i Havneweb.

Usikker på Havneweb?
Veiledning til Havneweb finnes her: http://www.stangebaatforening.com/445413166
Innloggingsopplysninger skal være sendt ut på SMS/ e-post til alle medlemmer.
Dersom noen har problemer med innlogging eller andre utfordringer med Havneweb så send en SMS til 91183005, så skal vi ta kontakt for å hjelpe.

Fullføring av oppgradering av båthavna:

Styret har innhentet flere tilbud for kameraovervåkning i havna og har gått i dialog med en leverandør for å bestille. Målet er å få dette på plass i løpet av mai måned.

 Grave-entreprenør har de siste dagene arbeidet i båthavna. Arbeidet som har blitt utført:

  • Senket bunnen ved fastbrygga (brygge A) så mye som mulig
  • Forsterket/«plastret» vestre molo med stein
  • Rettet opp nordre molo slik at det blir mulig å ta i bruk de ytterste båtplassene på brygge D

Øvrige tiltak for å gjøre siste «finish» på oppgradering av havna krever noe dugnadsinnsats fra medlemmene.
På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19 er det vanskelig å organisere dugnader uten å komme i konflikt med smittevernsbestemmelsene. Det er derfor usikkerhet for når de siste tingene kan ferdigstilles.
Styret regner likevel med at smittevernreglene ikke skal være til hinder for sjøsetting når den tid kommer.

 Følg med på «Nytt fra havna» i Havneweb utover våren. Der vil vi legge ut nyttig informasjon. 


God påske!
Styret i Stange båtforening