9. jan, 2020

Årsmøte i Stange Båtforening- oppdatert med saksdokumenter

Årets årsmøte blir avholdt onsdag 26.februar kl 19:00
på Lindbo Kafe, Storgata 16, 2335 Stange

Agenda i henhold til vedtektenes §12. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig innen 10. februar til post@stangebaatforening.com.

Saksdokumenter: Årsmøte 26.2.2020

I etterkant av årsmøteagendaen vil det bli en bolk med informasjon:

  • Havneweb, båtforeningens nye administrasjonssystem. Hva betyr det for medlemmene?
  • Redningsselskapet v/ Geir Bie kommer og gir oss en oppdatering på redningsselskapets spennende planer i vårt nærområde.

Det vil bli servert kaffe og kaker.

Vel møtt!