1. aug, 2019

Dokumenter til ekstraordinært årsmøte 10. august kl 17:30 i Båthavna

Det vises til innkalling til ekstraordinært årsmøte sendt påe-post til den enkelte, samt annonsert i Stangeavisa 1 august. 

Dokumenter til ekstraordinært årsmøte er lagt ut her: Møteunderlag

Velkommen!

Styret