2. jul, 2019

Informasjon om sjøledningsprosjekt HIAS

HIAS har sendt ut informasjon om arbeider med sjøledning i Mjøsa i sommer. 
Vær oppmerksom på følgende:

  • Området rundt HIAS/ Nordsveodden: Sjøledning blir ankret opp i dette området. Anleggsområdet er merket opp med bøyer og lysdioder.
  • Hamar Vannverk - HIAS, trase på 6,5 km:  Legging av sjøledning Ø630. Lengden  deles opp i 5-6 traseer for ikke å sperre av for stort område i Mjøsa. Ledningen skal ikke ligge og flyte uten oppsyn av ØPD/entreprenør. Denne jobben blir utført etter sommerferien. 
  • Hias mot Bergevika (Helgøya): heving/fjerning av 2500m x Ø75mm prøveinntaksledning som ligger i Mjøsa. Dette blir utført uke 29-30-31. 

Detaljer om prosjketet (kart osv) kan du se her: Mjøsa