28. mai, 2019

Klart for sjøsetting!

Fra og med i dag, 28.mai 2019 er det klart for sjøsetting av båter for de medlemmer som har fast båtplass.
 • Plassdisponering er nå klar. Du finner din plass ved å se på oppslag inne i vaktbua. Din plass fremgår også av Vaktliste
  Merk at det er nytt system for nummerering av plasser: Bokstav A til D for Pir/brygge,A er fastbrygga mot parkeringsplass, og D er den nordligste.  Partall på høyre side av pir og oddetal på venstre sida av pir.  Unntaket er A-brygga som er nummerert fortløpende (01-16). Her er den nye merkingen ikke på plass, så de som har fåt plass her må telle seg frem fra innerste plass som er A01 til  A16 ytterst ved slippen.

  Dersom noen skulle ha vesentlige grunner til å ønske bytte tildelt plass, ber styret om at dette forsøkes løst ved å bytte innbyrdes med andre medlemmer med samme plassbredde. Når to medlemmer blir enige om å bytte plass MÅ styret få beskjed om dette via e-post umiddelbart. Vaklistene vil ikke bli justert på grunn av ev plassbytte i 2019.
   
 • Midlertidige begrensninger:  
  Landgangene til pirene er montert, men det vil fortsatt pågå anleggsarbeid langs plenen/ muren. Det vil derfor være provisorisk adkomst til landgangene/ pirene. Vis hensyn og forståelse for de som fortsatt skal arbeide langs land.
  Det er ikke helt klart med strømuttak på pirene enda. Dette vil bli koplet til etter hvert som det blir mulig. Vannposter på pir C og D  er heller ikke tilkoplet enda, men det vi ikke ta lang tid før dette er i orden. Det er  vann i kranene på land. 

 • Bryggefendere og annet utstyr: 
  Når vi nå har investert i helt nytt bryggeanlegg, er det i alles interesse at det skal se pent og ryddig ut i havna. Vi vet at mange ønsker å montere bryggefendere og annet utstyr på båtplassene sine. For at vi skal holde et estetisk pent nivå har styret derfor bestemt at det kun er tillatt å montere bryggefendere i fargene grå eller svart. Festemateriell/strips skal være i samme farge som bryggefender. Annet polstringutstyr, treverk, matter, tepper, kunstgress, etc, skal ikke monteres på bryggene.
  Stange Båtforening har fremforhandlet en godt rabattert pris på bryggefendere av meget god kvalitet (Art.nr 1022800) hos Hamar Båtsenter, Furnes. Oppgi at du er medlem i Stange Båtforening ved handel. 

 • Utleie av plass:
  Dersom noen vet at de ikke kommer til å benytte plassen sin i årets sesong så vil styret gjerne ha beskjed om det så snart som mulig. Slik at plassene kan leies ut. Dette skulle helst vært gjort FØR havneavgift ble innbetalt. Dersom noen ønsker å leie ut etter at havnavgift er betalt, så vil havneavgift først bli refundert senere på året.

 • Fjerning av hengere og båter fra parkeringsplass:
  Vi ber om at alle hengere, båter og opplagsutstyr fjernes fra parkeringsplassen/fyllinga innen 15. juni. Det som ikke er fjernet vil bli bortkjørt. Kan hentes ut mot transportkostnaden på eiers regning. 
Lykke til med båtsesongen!

PS: Ole Flensborg har tatt noen fine bilder av den (nesten) ferdige nye havna. De er lastet opp her: Oppgradering 2019 sammen med andre bilder fra vårens arbeid i havna. Flere bilder blir lagt ut etter hvert