14. mai, 2019

Vaktliste og dugnad for montering av utriggere

Vaktliste:
Som nevnt på årsmøtet i februar blir det også i år nødvendig å ha vakter på natterstid i båthavna. I hvert fall inntil vi har fått på plass kameraovervåkning. 
Vi starter med vakter 1. juni. Vaktliste finner du her: Vaktliste

Vær rask til å sjekke når du skal ha vakt, slik at du eventuelt kan bytte eller skaffe vikar.

Framdrift for oppgradering av havna går etter planen.
Leverandøren av brygger har bekreftet at de vil starte montering av flytebryggene i havna mandag 20. mai.
De vil gjøre seg ferdig i løpet av uka. 
Det betyr at vi kjører dugnad for å montere utriggere lørdag 25.mai, og eventuelt søndag 26. mai dersom vi ikke blir ferdig på lørdag. Vi vil trenge ca 30 medlemmer denne helgen. SMS vil bli sendt ut de vi innkaller, for å få oversikt over hvor mange, og hvem som stiller. 
Per i dag er vi litt usikre på hva slags verktøy som trengs. Kommer tilbake med detaljer om dette når dugnaden nærmer seg.

Vi har et godt håp om at det skal være mulig å sjøsette båter når alle brygger og utriggere er montert. Men det vil sansynligvis ikke være strøm og vann på bryggene før litt senere. 
Arbeidene med å legge stein langs plenen vil pågå parallelt og det vil være noe provisorisk adkomt til pirene/ flytebryggene. Vis hensyn til anleggsarbeiderne og pass opp for maskiner i arbeid!

Områdene ytterst på parkeringsplass/ fyllinga skal fortsatt holdes fri for båter og hengere slik at leverandøren av brygger har plass til lagring og montering fra 20.mai.