25. apr, 2019

Oppstart av anleggsarbeider og dugnader i båthavna

Anleggsarbeidene starter nå!

28.4:  Oppdatert med bilder fra arbeidet:
Fotoalbum

Torsdag 25.4 fikk vi endelig klarsignal fra kommunen om å starte anleggsarbeidene i båthavna. Etter anbudsrunde tidligere i vinter, er den valgte entreprenør klar til å starte arbeidene omgående. 
Vannstanden var for noen dager siden på det laveste, men har de siste dagene begynt å stige, så vi har det travelt. De nærmeste ukene vil bli preget av graving, masseflytting og steinlegging mm. 
Leverandøren av de nye flytebryggene planlegger montering i uke 21 (20. mai), forutsatt at vannstanden er noenlunde normal.


Dugnader
Det planlegges en rekke dugnader i løpet av mai og juni. Oppgraderingen er et stort løft for båtforeningen og det forventes at alle medlemmer med båtplass tar sin andel av dugnadsjobben.
Vi anslår at det blir mellom 5 og 10 dugnadstimer per medlem for å få gjort alt som skal gjøres. Vi håper alle er positive til dette slik at havna raskt blir klar til båtsesongen.
Det vil bi sendt ut SMS til medlemmene fortløpende etter hvert som vi trenger mannskaper til ulike gjøremål. Og det er viktig med raske bekreftelser når du får innkalling. Dersom det skulle være umulig å møte på første innkalling innkaller vi en annen.  Du vil da bli innkalt på en senere dugnad.
Det vil bli ført timelister på dugnadene slik at vi vet hvem som har jobbet og hvor mye.
Det vil bli kaffe og enkel bevertning på dugnadene.

Dugnadsplanen er delvis utarbeidet, men vi vet ikke nøyaktige tidspunkter for alt enda, da det er vannstand som bestemmer mye av fremdriften i arbeidet. Det vil helt sikkert også dukke opp gjøremål som vi ikke har oversikt over enda.  Foreløpig plan:

 • Fjerning av kantstein og belegningsstein
  • Torsdag 2. mai kl. 18:00
  • 12-15 deltakere. Innkalling sendes på SMS til de som skal møte.
  • Ta med: Arbeidshansker, lite brekkjern eller skrutrekker e.l. for å løsne stein.
  • Belegningssteinene og støttemuren langs plenen skal tas opp og legges på paller.
 • Montering av utriggere på flytebrygger
  • Tidligst i slutten av mai, i flere omganger

 • Utbedringer på brygge A, fastbrygga
  • Må utføres når vannstanden er høy nok til at utriggere flyter
  • Utskifting av flytere, justering mm.

 • Opparbeiding og pynting av grøntarealer, «hagearbeid»
  • Mai og juni, i flere omganger

Vakter i havna i sesongen 2019:
I løpet av sesongen 2019 vil det bli installert bredbånd og kameraovervåkning i havna. Det er usikkert når dette vil være klart. Vi vil derfor måtte kjøre med vanlige nattevakter også i årets sesong. Vaktlister vil bli utarbeidet og sendt ut på epost i begynnelsen av mai.
Vi forventer at dette blir siste sesongen med tradisjonelle nattevakter. 

Plassfordeling og sjøsetting
Alle tilgjengelige båtplasser er solgt i løpet av vinteren. Plassfordeling vil bli sendt ut i løpet av mai, men kanskje ikke før bryggene er montert.

På grunn av de omfattende oppgraderingsarbeidene vil havna være stengt for utsetting av båter inntil alt er montert og klarsignal for sjøsetting blir gitt.
Medlemmer som ønsker å sette ut båten for dagsturer henvises til den ytre slippen på sør/vest-siden av fyllingen.

 

Styret