30. jan, 2019

Årsmøte i Stange båtforening

Årsmøte avholdes på Tingvold torsdag 28. februar 2019, kl.19.00
Agenda i henhold til vedtektene § 4.

Frasigelse av verv sendes  valgkomiteen v/ Idar Jørgensen, på e-post:  idar.jorgensen@sparebanken-hedmark.no  innen 18.februar.

Saker som ønskes behandlet sendes styret på e-post: post@stangebaatforening.com innen 18. februar.

Velkommen!

Styret