21. des, 2018

Status for oppgradering av Gillundstranda båthavn.

Etter at årsmøtet ga en overveldende tilslutning til oppgraderingsplanene for båthavna vår, har høsten blitt brukt til å avklare hvilke medlemmer som blir med videre.

Responsen på dette har vært overveldende. 95 eksisterende medlemmer med fast båtplass, har valgt å betale inn tilleggsinnskuddet.  Bare 10 medlemmer har valgt å si «takk for dansen».

Ved overgang til faste bredder på båtplassene har mange av medlemmene valgt å runde av oppover for å sikre nok bredde. Dette medførte en risiko for å måtte redusere antall båtplasser.
Men med litt ommøblering og utvidelser ser det ut til at vi får minst like mange plasser som før.

Salg av båtplasser til medlemmer som har leid båtplass og står på venteliste, har startet, og det ser ut til at interessen for å kjøpe båtplass er stor.

Vi er nå i sluttfasen med å velge leverandør for nye brygger og regner med å bestille nye brygger i starten av januar.

Videre fokus er å få godkjent søknaden til kommunen for de anleggsmessige tiltakene vi planlegger.

Det er også enighet om avtale med grunneier om forlenget leie av grunnen for båthavna fram til 2050. Avtalen forventes signert i starten av januar.

Vi vil komme tilbake med statusoppdatering ved årsmøtet i februar 2019.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et begivenhetsrikt nytt båtår!