4. okt, 2018

Vedtak om oppgradering på ekstraordinært årsmøte

Styrets forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn ble vedtatt med 55 mot 0 stemmer på det ekstraordinære årsmøtet onsdag kveld.

Dette betyr et stort løft for foreningen og en stor forbedring av forholdene i havna. 
Det betyr også at det blir en del dugnadsarbeid både i høst og til våren. Første mulighet er 20-21. oktober, med demontering av eksisterende flytebrygger.  Med så overveldende flertall forventer vi stor deltakelse i dugnadsarbeidet.
Vi kommer tilbake med innkallinger etter hvert.

Vedtaket innebærer også endring i innskuddssatser og årlige avgifter for medlemmene.
Referat og detaljer i vedtaket finner du her: Møtereferater.

Det er sendt ut akseptformular direkte til alle eksisterende medlemmer med fast båtplass, på epost. 
Her vil eksisterende medlemmer måtte gi en bindende tilbakemelding om båtplass, bredde og innbetaling  av tilleggsinnskudd, innen 15. november. 
Veiledning om valg av plassbredde finnes her: Plassoversikt