19. sep, 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 3. oktober

Stange båtforening innkaller, i henhold til vedtektenes § 8, til ekstraordinært årsmøte onsdag 3. oktober 2018 kl. 19:00 på Tingvold, 2335 Stange.

Saksliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling, registrering av stemmeberettigede medlemmer, valg av møteleder og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Investeringer knyttet til oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn, samt endring av medlemsavgifter, kontingenter og innskudd for medlemmene.

Informasjon om sak 2  finnes i informasjonsskriv sendt på epost til medlemmene 19. 9 2018:
 «Forslag om oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn» finnes her: Møteunderlag
Dette skrivet er også tilgjengelig på Stange båtforenings hjemmeside og noen eksemplarer legges ut i vaktbua.

Velkommen!

Stange, 19.september 2018
Styret i Stange båtforening