25. jul, 2018

Vannledning!HIAS informerer: Vannledningen som de siste dagene har fløtet opp i Brumunddal og i Rosenlundvika (Domkirkeodden) på Hamar er en gammel 400mm ledning, som nå ikke er i drift. HIAS har satt i gang tiltak for å senke ledningen igjen raskt! I mellomtiden skal ledningen merkes med flytende bøyer.

Dette er et fenomen som kan oppstå grunnet den høye vanntemperaturen i Mjøsa. Det dannes gass i ledningen, som gjør at den flyter opp. HIAS jobber intensivt med saken. 
———
Vi  henstiller alle til å navigere med varsomhet i området.