10. jul, 2018

Vannstand

Som de fleste har registrert har Mjøsa nå sunket til ca 25 cm under normal vannstand. GLB/NVE opplyser at dette skyldes mangel på nedbør og derfor lite tilsig av vann.

Kraftselskapene ønsker ikke å redusere kraftproduksjonen, og derfor opplyses det om at Mjøsa kan synke ytterligere 20 cm, dersom det ikke kommer nedbør av betydning de neste 2 ukene.