17. jun, 2018

Grillfest og havnedreggen 11. august

Havnedreggen vil i år bli arrangert lørdag 11. august. Det blir fisking på dagtid, fra kl 8 til 15.
Grillfesten vil bli på samme dag med start kl 18.

Ved å gjennomføre fiskingen på dagtid håper vi at flere vil delta i denne uhøytidlige konkurransen. Med dagfisking og grillfest samme kveld så bli det et mer kompakt arrangement og mindre slitsomt for de som ønsker å delta på begge deler.

Vi skal komme med en påminnelse når tiden nærmer seg.