15. mai, 2018

Status flom, oppdatert tirsdag 15.mai

NVE: Tilstand: Vannstanden er kl. 06 tirsdag 15. mai 124,02 moh ( 6,33 på lokal skala), ca. 20 cm høyere enn til samme tid i går.

Vannstanden er ventet å kulminere på 124,4 – 124,5 moh (6,7 – 6,8 m på lokal skala) rundt 18. mai.

Gult nivå i Mjøsa starter ved 123,51 moh, oransje ved 123,83 moh og rødt nivå fra 125,23 moh.

Ved Svanfoss står lukene helt oppe og har gjort det i lang tid. Glommen og Laagens brukseierforening (GLB) har fått ekstraordinær tillatelse til å ha lukene fullt åpne lengre enn normalt tillatt.

Prognosen betyr at vannet  sannsynligvis vil rekke godt opp på plenen, men ikke opp til gulvnivå på vaktbua, og lavere deler av parkeringsplassen vil stå under vann. 

Kloakktankene for toalettene i vaktbua er nå fylt opp med vann slik at de ikke skal presses opp. Alarmlampa som varsler fulle tanker er derfor på. Toalettene bør derfor helst ikke brukes. Tankene vil bli tømt når vannstanden har gått ned. 

Styret i båtforeningen ber om at alle båteiere tar ansvar for å sikre egne verdier og sørge for at egne eiendeler ikke forårsaker skade på annen parts eiendeler: 

  • Vi henstiller til ikke å sjøsette båter før flommen er på retur.
  • Båter som allerede er sjøsatt, må tas opp/fjernes fra båthavna i løpet helga, dersom prognosen oppretholdes. Det er lettest å ta opp båten før vannstanden passerer 6.00 meter.
  • Båter på hengere og krybber, tønner og annet utstyr som ligger på opplagsplassen må sikres, ev fjernes i løpet av helga, dersom prognosen oppretholdes.
  • Sørge for at egne eiendeler/båter/hengere ikke er til hinder for at andre medlemmer kan sikre sine båter/eiendeler.

Det vil ikke bli sendt ut e-post til medlemmene om den løpende utviklingen. Følg med på http://www.stangebaatforening.com/ for å holde deg oppdatert. Vi vil forsøke og oppdatere løpende om utviklingen her.

Styret