14. mai, 2018

Status flom, mandag 14.5 kl 12:00

NVE:  Vannstanden er kl. 08 mandag 123,83 moh ( 6,14 på lokal skala). 30 cm høyere enn i går på samme tid.

Vannstanden er ventet å nå 124,0 moh (6,3 m på lokal skala) i dag 14. mai, og foreløpig kulminasjon på 124,6 moh (6,9 m på lokal skala) 18. mai. Det er usikkerhet rundt videre prognoser og videre stigning kan ikke utelukkes.

Gult nivå i Mjøsa starter ved 123,51 moh, oransje ved 123,83 moh og rødt nivå fra 125,23 moh.

Ved Svanfoss står lukene helt oppe og har gjort det i lang tid. Glommen og Laagens brukseierforening (GLB) har fått ekstraordinær tillatelse til å ha lukene fullt åpne lengre enn normalt tillatt.

Prognosen betyr at vannet  sannsynligvis vil rekke tett oppunder gulvnivå på vaktbua, og store deler av parkeringsplassen vil stå under vann.

Styret i båtforeningen ber derfor om at alle båteiere tar ansvar for å sikre egne verdier og sørge for at egne eiendeler ikke forårsaker skade på annen parts eiendeler: 

  • Vi henstiller til ikke å sjøsette båter før flommen er på retur.
  • Båter som allerede er sjøsatt, må tas opp/fjernes fra båthavna i løpet helga, dersom prognosen oppretholdes. Det er lettest å ta opp båten før vannstanden passerer 6.00 meter.
  • Båter på hengere og krybber, tønner og annet utstyr som ligger på opplagsplassen må sikres, ev fjernes i løpet av helga, dersom prognosen oppretholdes.
  • Sørge for at egne eiendeler/båter/hengere ikke er til hinder for at andre medlemmer kan sikre sine båter/eiendeler.

Det vil ikke bli sendt ut e-post til medlemmene om den løpende utviklingen. Følg med på http://www.stangebaatforening.com/ for å holde deg oppdatert. Vi vil forsøke og oppdatere løpende om utviklingen her.

Styret