13. mai, 2018

Flom i Mjøsa, oppdatert søndag 13.5 kl 10:30

Vannstanden i Mjøsa steg siste døgn med 44 cm.  Vannstanden var søndag morgen 123.54 moh ( 5,85 på lokal skala) og er  stigende.

Oppdatert prognose NVE, søndag 13.5 kl 10:30:
Fra i går, har NVE ikke fått ny info fra GLB: Vannstanden vil stige raskt utover i neste uke og er ventet å nå 124,0 m (6,3 m på lokal skala) rundt 14. mai, og foreløpig kulminasjon på 124,6 m (6,9 m på lokal skala) 18. mai. Det er usikkerhet rundt videre prognoser og videre stigning kan ikke utelukkes.Gult nivå i Mjøsa starter ved 123,51 moh, oransje ved 123,83 moh og rødt nivå fra 125,23 moh. Ved Svanfoss står lukene helt oppe og har gjort det i lang tid. GLB har fått ekstraordinær tillatelse til å ha lukene fullt åpne lengre enn normalt.

Det ser altså ut som vannstanden passerer 6 meter i løpet av søndag 13. mai. 
Det betyr at vannet vil rekke tett oppunder gulvnivå på vaktbua, og store deler av parkeringsplassen vil stå under vann.

Styret i båtforeningen ber derfor om at alle båteiere tar ansvar for å sikre egne verdier og sørge for at egne eiendeler ikke forårsaker skade på annen parts eiendeler: 

  • Vi henstiller til ikke å sjøsette båter før flommen er på retur.
  • Båter som allerede er sjøsatt, må tas opp/fjernes fra båthavna i løpet helga, dersom prognosen oppretholdes. Det er lettest å ta opp båten før vannstanden passerer 6.00 meter.
  • Båter på hengere og krybber, tønner og annet utstyr som ligger på opplagsplassen må sikres, ev fjernes i løpet av helga, dersom prognosen oppretholdes.
  • Sørge for at egne eiendeler/båter/hengere ikke er til hinder for at andre medlemmer kan sikre sine båter/eiendeler.

Det vil ikke bli sendt ut e-post til medlemmene om den løpende utviklingen. Følg med på http://www.stangebaatforening.com/ for å holde deg oppdatert. Vi vil forsøke og oppdatere løpende om utviklingen her.

Styret