12. mai, 2018

Flom i Mjøsa, oppdatert lørdag 12.5 kl 17:00

Vannstanden i Mjøsa steg siste døgn med 50 cm, og ser ut til å stige tilsvarende de neste døgnene. 

Oppdatert prognose NVE, lørdag 12.5 kl 17:
Vannstanden var kl 15 123.2 moh ( 5,51 på lokal skala) og er raskt stigende. Det ventes fortsatt økning, 124.00 moh (6,3 på lokal skala) 14. mai og kulminasjon 18.-19. mai på omkring 124,6 moh (6,9 på lokal skala). Det er usikkerhet omkring nedbørprognosene videre framover, og ytterligere stigning kan ikke utelukkes. 

Det ser altså ut om om vannstanden kan passere 6 meter i løpet av søndag 13. mai. 
Det betyr at vannet vil rekke tett oppunder gulvnivå på vaktbua, og store deler av parkeringsplassen vil stå under vann.

Styret i båtforeningen ber derfor om at alle båteiere tar ansvar for å sikre egne verdier og sørge for at egne eiendeler ikke forårsaker skade på annen parts eiendeler: 

  • Vi henstiller til ikke å sjøsette båter før flommen er på retur.
  • Båter som allerede er sjøsatt, må tas opp/fjernes fra båthavna i løpet helga, dersom prognosen oppretholdes. Det er lettest å ta opp båten før vannstanden passerer 6.00 meter.
  • Båter på hengere og krybber, tønner og annet utstyr som ligger på opplagsplassen må sikres, ev fjernes i løpet av helga, dersom prognosen oppretholdes.
  • Sørge for at egne eiendeler/båter/hengere ikke er til hinder for at andre medlemmer kan sikre sine båter/eiendeler.

Det vil ikke bli sendt ut e-post til medlemmene om den løpende utviklingen. Følg med på http://www.stangebaatforening.com/ for å holde deg oppdatert. Vi vil forsøke og oppdatere løpende om utviklingen her.

Styret