28. feb, 2018

Årsmøte er avholdt

Årsmøtet ble avholdt mandag 26.februar på Tingvold, med 28 medlemmer tilstede.
Referat finner du her:Møtereferater