6. feb, 2018

Årsmøte mandag 26.februar

Avholdes på Tingvold mandag 26. februar kl.19.00
Agenda i henhold til vedtektene § 4.
Frasigelse av verv sendes til valgkomiteen v/ Tom Hagen på e-post: tomhagen089@gmail.com, og saker som ønskes behandlet sendes Terje Emil Dahl, Vestbygdvegen 180, 2335 Stange, innen 19.februar 2018.

Det vil også bli informert om oppgraderingsplanene for båthavna. Det er utarbeidet et utkast som vil bli gjennomgått på årsmøtet, men det mangler fortsatt litt på et fullstendig beslutningsunderlag.
Det tas sikte på å gjennomføre et ektraordinært årsmøte senere i år, hvor oppgradeingsplan, inkludert finansiering, tas opp til behandling.