29. sep, 2017

Sikkerhetsavstand på opplagsplassen

Det er nå satt opp plakater/sperringer på opplagsplassen for å sikre sikkerhetsavstand i tilfelle brann i en av båtene under opplag. 
Norsk brannværnforening anbefaler minimum 5 meter mellom hver 8. båt, på små opplagsplasser.
Vi henstiller alle til å følge denne oppfordringene. 
Etterhvert som båtene kommer på plass så henstilles det til at plakaten/sperringene justeres slik at det blir 8 båter på hver side. Det er vanskelig å beregne dette før flere båter har blitt plassert.

Strømmen i kontaktene i havna vil bli slått av 1. november og slått på igjen 1. april. Mange har ladere og annet elektrisk utstyr stående på i båtene og dette er risikofaktor med hensyn til brannfare.