30. mai, 2017

Fjerning av båter og hengere fra opplagsplass

Vi minner om at alle båter, hengere og annet utstyr skal være fjernet fra steinfyllinga og båthavnas øvrige områder innen 15. juni 2017.

Dette er den enkelte eiers ansvar. 

Utstyr som ikke er fjernet innen denne dato vil bli bestilt bortkjørt og kan løses ut mot kostnaden for bortkjøringen.


Styret