3. feb, 2017

Årsmøte i Stange Båtforening

Avholdes på Tingvold, tirsdag 28. februar 2017 kl 19:00.
 
Agenda i henhold til vedtektene § 4.
Frasigelse av verv sendes skriftlig til valgkomiteen v/ Ola Brodshaug, Såstadvn 69 , 2335 Stange og saker som ønskes behandlet sendes Terje Emil Dahl, Vestbygdvegen 180, 2335 Stange, innen 20 .februar 2017.
Eventuelt på epost til: post@stangebaatforening.com

Epost med saksdokumenter sendes ut til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse.

Vel møtt!