9. jun, 2016

Sjøsetting og rydding av opplagsplass innen 15.juni

Vi minner om at opplagsplass/parkeringsplassen ved båthavna (røsa) skal være ryddet for båter, hengere og annet opplagsutstyr innen 15.juni.

Det er lite som tyder på vesentlig flom i Mjøsa i år så det skulle være trygt å sjøsette nå.

Utstyr og båter som ikke er fjernet innen 15.juni vil bli kjørt bort for eiers regning.

Husk å rydde vekk alt som ligger igjen etter opplag og båtpuss.

God båtsesong!