8. apr, 2016

Dugnad i båthavna

I år som i fjor kjører vi to dugnader:

Lørdag 23. april kl. 09:00 og lørdag 30. april kl. 09:00

Vi tror at de aller fleste har mulighet til å møte en av disse datoen. Det er selvsagt også lov å møte på begge.

Ta med vanlig hageredskap. 

Vel
møtt                                                        Styret