16. jun, 2015

Sjøsetting av båter!

Henstiller at alle medlemmer som har båtene sine stående på parkeringa sjøsetter disse så fort det nok vann på plassene. Fristen for for at båtene må fjernes fra parkeringa utsettes med en uke.