27. jan, 2015

Årsmøte i Stange Båtforening

Avholdes på Tingvold, torsdag 26. februar 2015 kl 19:00.
 
Agenda i henhold til vedtektene § 4.
Frasigelse av verv sendes skriftlig til valgkomiteen v/ Ola Brodshaug, Remmen S, 2335 Stange og saker som ønskes behandlet sendes Terje Emil Dahl, Vestbygdvegen 180, 2335 Stange, innen 18 .februar 2015.

Vel møtt!