Styret i Stange Båtforening 2019

Leder:
Terje E. Dahl
Mobil: 928 43 761

Nestleder:
Brede Westby
Mobil: 909 36 108

Kasserer:
Terje Bjørnstad
Mobil: 41458007

Sekretær:
Terje T. Dahl
Mobil: 911 83 005

Styremedlem:
Rune Hagen
Mobil: 906 73 694