Stange Båtforening

v/ Terje E. Dahl
Telefon 928 43 761
Epost: post@stangebaatforening.com

Postadr: Stange Båtforening
postboks 164
2336 STANGE

Telefon vaktbu: 479 00 170