Priser på båtplasser i Stange båthavn:

Fast båtplass:

  • Kr 1500,- i årsavgift / medlemskap
  • Kr 2500,- i innskudd, refunderes når medlemskap opphører og plassen er solgt.
  • Kr 5000,- i dugnadsandel

Leie av båtplass:

  • Kr 3000,- i årsavgift
  • Kr 1000,- vaktdepositum, refunderes ved årets slutt dersom vaktene er avholdt.

Leieplasser tildeles for ett og ett år av gangen. De som leier plass vil få tilbud om kjøp av fast plass etterhvert som dette blir ledig.

 

Støttemedlemskap/passivt medlem:

  • Kr 500,- i årsavgift

Støttemeldemskap gir tilgang til slipp og øvrige fasiliteter i havna. Er også med i proiriteringen for tildeling av leieplass.