PRISER - Stange båtforening                                    Gjeldende fra 28.2.2019:

Medlemskontingent:
Kr 500 per år.
Alle som har fast båtplass, leier båtplass eller ønsker å stå på venteliste for båtplass, skal løse medlemskontingent.
Det er også mulig å tegne seg for passivt medlemskap/ støttemedlemskap. Dette gir rett til å benytte slippen i båthavna, samt andre fasiliteter som toaletter, grøntarealer, vannslanger etc.

Fast båtplass:
Alle med fast båtplass betaler et innskudd og en årlig havneavgift:
Innskudd:

Bredde*

Beløp

2,5 meter

Kr 25 000

3,0 meter

Kr 30 000

3,5 meter

Kr 35 000

4,0 meter

Kr 40 000

 Bredde måles fra senter fortøyningsbom til senter gangbar utrigger. Dette betyr at lysåpning på båtplass er ca. 30-35 cm smalere enn oppgitt bredde.
Innskudd betales inn når båtplass er bekreftet fra styret. Innskuddet betales tilbake i sin helhet ved oppsigelse av båtplass, etter at plassen er solgt videre til nytt medlem. Innskuddsbeløp indeksreguleres ikke.

Havneavgift:

Kr 2 500 per år, uansett bredde.

Leie av båtplass:
Kr 1 500 per breddemeter per år:

Bredde

Årlig leiebeløp inkl. havneavgift

2,5 meter

Kr 3 750

3,0 meter

Kr 4 500

3,5 meter

Kr 5 250

4,0 meter

Kr 6 000


All utleie av båtplass skal skje gjennom styret i båtforeningen. Den som leier ut plassen sin betaler ikke havneavgift. Plassen kan leies ut i maksimum 3 år.