Søknad om båtplass

Søknadsskjema for båtplass/leieplass får du tilsendt ved å sende en mail til:
 post@stangebaatforening.com