Stange båtforening er en sammenslutning av båteiere og andre interesserte. Søknad om medlemskap behandles av styret. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang. Ved tildeling av båtplass vil kommunens innbyggere bli prioritert. Utleie av båtplass skal skje via styret. Det er medlemmenes plikt å foregå med et godt eksempel på vann, i havn og på opplagsplass.

Stange båthavn på Gillundstranda har 120 båtplasser. Havna har 3 til 6 gjesteplasser på anviste steder.