28. feb, 2018

Årsmøtet ble avholdt mandag 26.februar på Tingvold, med 28 medlemmer tilstede.
Referat finner du her:Møtereferater

6. feb, 2018

Avholdes på Tingvold mandag 26. februar kl.19.00
Agenda i henhold til vedtektene § 4.
Frasigelse av verv sendes til valgkomiteen v/ Tom Hagen på e-post: tomhagen089@gmail.com, og saker som ønskes behandlet sendes Terje Emil Dahl, Vestbygdvegen 180, 2335 Stange, innen 19.februar 2018.

Det vil også bli informert om oppgraderingsplanene for båthavna. Det er utarbeidet et utkast som vil bli gjennomgått på årsmøtet, men det mangler fortsatt litt på et fullstendig beslutningsunderlag.
Det tas sikte på å gjennomføre et ektraordinært årsmøte senere i år, hvor oppgradeingsplan, inkludert finansiering, tas opp til behandling.

 

27. okt, 2017

Vi minner om at vannet i båthavna  blir avstengt  for vinteren den 1. november. Det samme gjelder strømmen på kontaktene ute. 

29. sep, 2017

Det er nå satt opp plakater/sperringer på opplagsplassen for å sikre sikkerhetsavstand i tilfelle brann i en av båtene under opplag. 
Norsk brannværnforening anbefaler minimum 5 meter mellom hver 8. båt, på små opplagsplasser.
Vi henstiller alle til å følge denne oppfordringene. 
Etterhvert som båtene kommer på plass så henstilles det til at plakaten/sperringene justeres slik at det blir 8 båter på hver side. Det er vanskelig å beregne dette før flere båter har blitt plassert.

Strømmen i kontaktene i havna vil bli slått av 1. november og slått på igjen 1. april. Mange har ladere og annet elektrisk utstyr stående på i båtene og dette er risikofaktor med hensyn til brannfare. 

25. jun, 2017

Det ble fint vær og nærmere 50 båtvenner koste seg i havna med god mat og toppstemning. Tur og festkomiteen hadde som vanlig gjort en strålende jobb med grilling både av kjøtt og fisk. Nytt av året var en  spørsmålsrunde  som gikk på HMS som ble godt mottatt og det var et stort premiebord fra Sparebanken og Volvo Maskin.

Fiskekonkurransen natta før hadde 13 påmeldte og den ble vunnet av Rolf som fikk mest fisk. Marius fikk den største og med to tidligere napp i pokalen ble den nå Marius sin. Han tok også andre plassen samt gjeddeprisen. Tom ble nr tre, Stein Gunnar ble nr fire samt at han var nærmest snitt fisken. Hans Aksel fikk juniorprisen, Jan Erik fikk munkepremien og Kjell Arne ble supermunk.

Flere bilder fra festen og premiutdelingen kan du se her:Fotoalbum