24. mai, 2018

Vannstanden i Mjøsa var torsdag morgen 6,17 m. Det ser ut til at det går under 6 meter i løpet av fredag 25.mai. Det vil da være mulig å gå tørrskodd på steinbryggene langs land.
Planen er å montere landgangene på bryggene og stramme opp moringene lørdag morgen, og det vil være klart for sjøsetting lørdag 26.mai kl 12.
Dersom denne planen holder vil det ikke bli lagt ut noen ny oppdatering på hjemmesiden.

22. mai, 2018

I går, mandag 21.mai ble det reparert brygger i havna. 5 flottører som ikke hadde tålt vinteren ble byttet ut. Flere bryggeseksjoner måtte demonteres og tas på land. 
Nye flottører ble montert og bryggeseksjonene ble satt på vannet og montert på igjen. En relativt omfattende jobb, men nå flyter bryggene igjen. Takk til de som deltok i arbeidet.

Det mangler fortsatt strøm og vann på bryggene, og landgangene er demontert. 
Vi håper Mjøsa synker videre de neste dagene slik at i hvertfall landgangene og strøm kan monteres på igjen på torsdag/fredag.

Mjøsa har sunket ca 30 cm siden toppen 18.mai. Tirsdag morgen var vannstanden 6,38. 
Fortsetter det slik de neste dagene så vil det sansynligvis gå an å sjøsette i helgen. 
Følg med. Klarsignal blir gitt her.

Flere bilder fra bryggesjauen på mandag kan du se her:Rep av brygger 2018


20. mai, 2018

Vannstanden i Mjøsa har sunket 6 cm siste døgn og er søndag morgen 6,59 m på lokal skala. Det er ventet langsomt synkende vannstand de kommende dagene.
Kulminasjon var altså på 6,66 m den 18. mai.

Det er nødvendig å reparere flere av bryggene i havna etter den harde vinteren. Dette blir forsøkt ferdigstilt i kommende uke. 
Når bryggene er reparert, vannstand sunket ytterligere og flomprognoser viser videre nedgang, vil det bli gitt klarsignal til sjøsetting.
Det knytter seg jo fortsatt litt spenning til Otta-flommen, så følg med på oppdateringene her på hjemmesiden.

 

18. mai, 2018

Vannstanden har steget 5 cm siste døgn og er nå på 6,66 m på lokal skala. 
Det tyder på at det er i ferd med å kulminere. NVE's prognose på 6,70-6,80 ser ut til å treffe ganske bra. 

Se status fra foregående dager for utfyllende info.

PS: Vaktene går som planlagt til tross for at det ikke er båter i vannet. Brygger er løsnet og vannstanden er så høy at den går over moloene. Dersom vind og vær endrer seg er det mye å se etter i havna.

17. mai, 2018

Vannstanden var 17.mai kl 08:00 6,61 m, på lokal skala. 10 cm opp siste døgn.
NVE har ikke kommet med noen ny status, men siste prognose tyder på en kulminering 18.mai på ca 6,70-6,80 m

Det blåste friskt fra nord/ nordøst i går ettermiddag/kveld. Bølgene slo over moloene.
Mye rusk og rask er skylt inn på plenen og rundt parkeringsplassen. Vi får håpe på gunstige vindforhold  mens vannstanden er såpass høy. 
Det blir en del å rydde opp i etterhvert. 

Avvent sjøsetting til det kommer klarsignal fra styret. Vannstanden må ned betraktelig og det må repareres brygger,før sjøsetting.

Følg med på status videre.
De som har båter og båthengere på parkeringsplassen bør nå sjekke om det ligger ting og flyter rundt båten. Deler av p-plassen står nå under vann.

Bildet er tatt 17.mai ca kl 9:00

Flere bilder (tatt 16. mai ca kl 19:30) : Flom 2018