28. mai, 2019
Fra og med i dag, 28.mai 2019 er det klart for sjøsetting av båter for de medlemmer som har fast båtplass.
 • Plassdisponering er nå klar. Du finner din plass ved å se på oppslag inne i vaktbua. Din plass fremgår også av Vaktliste
  Merk at det er nytt system for nummerering av plasser: Bokstav A til D for Pir/brygge,A er fastbrygga mot parkeringsplass, og D er den nordligste.  Partall på høyre side av pir og oddetal på venstre sida av pir.  Unntaket er A-brygga som er nummerert fortløpende (01-16). Her er den nye merkingen ikke på plass, så de som har fåt plass her må telle seg frem fra innerste plass som er A01 til  A16 ytterst ved slippen.

  Dersom noen skulle ha vesentlige grunner til å ønske bytte tildelt plass, ber styret om at dette forsøkes løst ved å bytte innbyrdes med andre medlemmer med samme plassbredde. Når to medlemmer blir enige om å bytte plass MÅ styret få beskjed om dette via e-post umiddelbart. Vaklistene vil ikke bli justert på grunn av ev plassbytte i 2019.
   
 • Midlertidige begrensninger:  
  Landgangene til pirene er montert, men det vil fortsatt pågå anleggsarbeid langs plenen/ muren. Det vil derfor være provisorisk adkomst til landgangene/ pirene. Vis hensyn og forståelse for de som fortsatt skal arbeide langs land.
  Det er ikke helt klart med strømuttak på pirene enda. Dette vil bli koplet til etter hvert som det blir mulig. Vannposter på pir C og D  er heller ikke tilkoplet enda, men det vi ikke ta lang tid før dette er i orden. Det er  vann i kranene på land. 

 • Bryggefendere og annet utstyr: 
  Når vi nå har investert i helt nytt bryggeanlegg, er det i alles interesse at det skal se pent og ryddig ut i havna. Vi vet at mange ønsker å montere bryggefendere og annet utstyr på båtplassene sine. For at vi skal holde et estetisk pent nivå har styret derfor bestemt at det kun er tillatt å montere bryggefendere i fargene grå eller svart. Festemateriell/strips skal være i samme farge som bryggefender. Annet polstringutstyr, treverk, matter, tepper, kunstgress, etc, skal ikke monteres på bryggene.
  Stange Båtforening har fremforhandlet en godt rabattert pris på bryggefendere av meget god kvalitet (Art.nr 1022800) hos Hamar Båtsenter, Furnes. Oppgi at du er medlem i Stange Båtforening ved handel. 

 • Utleie av plass:
  Dersom noen vet at de ikke kommer til å benytte plassen sin i årets sesong så vil styret gjerne ha beskjed om det så snart som mulig. Slik at plassene kan leies ut. Dette skulle helst vært gjort FØR havneavgift ble innbetalt. Dersom noen ønsker å leie ut etter at havnavgift er betalt, så vil havneavgift først bli refundert senere på året.

 • Fjerning av hengere og båter fra parkeringsplass:
  Vi ber om at alle hengere, båter og opplagsutstyr fjernes fra parkeringsplassen/fyllinga innen 15. juni. Det som ikke er fjernet vil bli bortkjørt. Kan hentes ut mot transportkostnaden på eiers regning. 
Lykke til med båtsesongen!

PS: Ole Flensborg har tatt noen fine bilder av den (nesten) ferdige nye havna. De er lastet opp her: Oppgradering 2019 sammen med andre bilder fra vårens arbeid i havna. Flere bilder blir lagt ut etter hvert
14. mai, 2019

Vaktliste:
Som nevnt på årsmøtet i februar blir det også i år nødvendig å ha vakter på natterstid i båthavna. I hvert fall inntil vi har fått på plass kameraovervåkning. 
Vi starter med vakter 1. juni. Vaktliste finner du her: Vaktliste

Vær rask til å sjekke når du skal ha vakt, slik at du eventuelt kan bytte eller skaffe vikar.

Framdrift for oppgradering av havna går etter planen.
Leverandøren av brygger har bekreftet at de vil starte montering av flytebryggene i havna mandag 20. mai.
De vil gjøre seg ferdig i løpet av uka. 
Det betyr at vi kjører dugnad for å montere utriggere lørdag 25.mai, og eventuelt søndag 26. mai dersom vi ikke blir ferdig på lørdag. Vi vil trenge ca 30 medlemmer denne helgen. SMS vil bli sendt ut de vi innkaller, for å få oversikt over hvor mange, og hvem som stiller. 
Per i dag er vi litt usikre på hva slags verktøy som trengs. Kommer tilbake med detaljer om dette når dugnaden nærmer seg.

Vi har et godt håp om at det skal være mulig å sjøsette båter når alle brygger og utriggere er montert. Men det vil sansynligvis ikke være strøm og vann på bryggene før litt senere. 
Arbeidene med å legge stein langs plenen vil pågå parallelt og det vil være noe provisorisk adkomt til pirene/ flytebryggene. Vis hensyn til anleggsarbeiderne og pass opp for maskiner i arbeid!

Områdene ytterst på parkeringsplass/ fyllinga skal fortsatt holdes fri for båter og hengere slik at leverandøren av brygger har plass til lagring og montering fra 20.mai.


3. mai, 2019

Oppgraderingen går etter planen. Gravearbeidene i bunnen av havna er ferdig. Entreprenøren sto på dag og natt fra fredag 26. april til tirsdag 30. april.  Det var "just in time" med tanke på økende vannstand. 
Moloen har blitt ca 80 cm høyere. Og den ytterste delen har allerede blitt sådd av en ivrig dugnadsgjeng.
2. mai var det nok en dugnad for å ta opp belegningsstein og kantstein. Se bilde til venstre)
Nå er det klart for forskaling og støping av fundamenter for landganger og øvrige arbeider på land.
Flytebryggene planlegges montert i uke 21, dersom vannstanden er normal.

 SMS'ser med innkaling til flere dugnader blir sendt ut på relativt kort varsel, så vær forberedt!

Her kan du se bilder fra arbeidet så langt: 
Oppgradering 2019

25. apr, 2019

Anleggsarbeidene starter nå!

28.4:  Oppdatert med bilder fra arbeidet:
Fotoalbum

Torsdag 25.4 fikk vi endelig klarsignal fra kommunen om å starte anleggsarbeidene i båthavna. Etter anbudsrunde tidligere i vinter, er den valgte entreprenør klar til å starte arbeidene omgående. 
Vannstanden var for noen dager siden på det laveste, men har de siste dagene begynt å stige, så vi har det travelt. De nærmeste ukene vil bli preget av graving, masseflytting og steinlegging mm. 
Leverandøren av de nye flytebryggene planlegger montering i uke 21 (20. mai), forutsatt at vannstanden er noenlunde normal.


Dugnader
Det planlegges en rekke dugnader i løpet av mai og juni. Oppgraderingen er et stort løft for båtforeningen og det forventes at alle medlemmer med båtplass tar sin andel av dugnadsjobben.
Vi anslår at det blir mellom 5 og 10 dugnadstimer per medlem for å få gjort alt som skal gjøres. Vi håper alle er positive til dette slik at havna raskt blir klar til båtsesongen.
Det vil bi sendt ut SMS til medlemmene fortløpende etter hvert som vi trenger mannskaper til ulike gjøremål. Og det er viktig med raske bekreftelser når du får innkalling. Dersom det skulle være umulig å møte på første innkalling innkaller vi en annen.  Du vil da bli innkalt på en senere dugnad.
Det vil bli ført timelister på dugnadene slik at vi vet hvem som har jobbet og hvor mye.
Det vil bli kaffe og enkel bevertning på dugnadene.

Dugnadsplanen er delvis utarbeidet, men vi vet ikke nøyaktige tidspunkter for alt enda, da det er vannstand som bestemmer mye av fremdriften i arbeidet. Det vil helt sikkert også dukke opp gjøremål som vi ikke har oversikt over enda.  Foreløpig plan:

 • Fjerning av kantstein og belegningsstein
  • Torsdag 2. mai kl. 18:00
  • 12-15 deltakere. Innkalling sendes på SMS til de som skal møte.
  • Ta med: Arbeidshansker, lite brekkjern eller skrutrekker e.l. for å løsne stein.
  • Belegningssteinene og støttemuren langs plenen skal tas opp og legges på paller.
 • Montering av utriggere på flytebrygger
  • Tidligst i slutten av mai, i flere omganger

 • Utbedringer på brygge A, fastbrygga
  • Må utføres når vannstanden er høy nok til at utriggere flyter
  • Utskifting av flytere, justering mm.

 • Opparbeiding og pynting av grøntarealer, «hagearbeid»
  • Mai og juni, i flere omganger

Vakter i havna i sesongen 2019:
I løpet av sesongen 2019 vil det bli installert bredbånd og kameraovervåkning i havna. Det er usikkert når dette vil være klart. Vi vil derfor måtte kjøre med vanlige nattevakter også i årets sesong. Vaktlister vil bli utarbeidet og sendt ut på epost i begynnelsen av mai.
Vi forventer at dette blir siste sesongen med tradisjonelle nattevakter. 

Plassfordeling og sjøsetting
Alle tilgjengelige båtplasser er solgt i løpet av vinteren. Plassfordeling vil bli sendt ut i løpet av mai, men kanskje ikke før bryggene er montert.

På grunn av de omfattende oppgraderingsarbeidene vil havna være stengt for utsetting av båter inntil alt er montert og klarsignal for sjøsetting blir gitt.
Medlemmer som ønsker å sette ut båten for dagsturer henvises til den ytre slippen på sør/vest-siden av fyllingen.

 

Styret

8. mar, 2019

 

MJØSA BÅTFORBUND INVITERER TIL TEMAKVELD FOR BÅTFOLKET

Vi følger opp fjorårets store suksess, og arrangerer ny "temakveld".
Tema: Vårklargjøring av båt

  
"VÅRKLARGJØRING AV BÅT"
Kursholder: Terje L. Skundberg, Daglig leder Hamar Båtsenter AS
 
Dato: Onsdag 03.04.19
Kl.: 18:00-ca. 21:00
Sted: Hamar Båtsenter AS
Øvermarka 6, 2320 Furnes
http://www.hamarbatsenter.no/ 
 
Kurset tar utgangspunkt i tradisjonell vårklargjøring av fritidsbåt, både med tanke på rengjøring, polering og teknisk klargjøring/kontroll. Terje viser sine metoder, tips og triks - både i teori og i praksis.
 
Dette vil være et svært nyttig kurs både for nybegynnere og de mer erfarne. Terje svarer selvsagt på spørsmål. Møt gjerne opp med forberedte spørsmål dersom du har!
 
Kurset er GRATIS - Kaffeservering!
 
PÅMELDING på e-post til POST@MJOSABATFORBUND.NO
eller på tlf/sms til vår styreleder Egil Holland tlf. 917 03 938. 
PÅMELDINGSFRIST: Mandag 01.04.19
 
Vel møtt til en spennende temakveld!

Vi oppfordrer alle kontaktpersoner i båtforeningene om å videresende denne invitasjonen til alle medlemmer i båtforeningen. Hjelp oss gjerne å spre invitasjonen på deres nettsider, grupper eller sosiale medier. 

------------------------------------------

Med vennlig hilsen 

Mjøsa Båtforbund
  
Tlf: 91703938 (styreleder) 
 
Følg oss på Facebook